Garantiebeleid

Op het garantiebeleid zijn de Algemene Voorwaarden van Studio2 Communications van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op Algemene voorwaarden-van-Studio2-Communications-BV. Deze pagina bevat de primaire garantievoorschriften en de garantietermijnen voor Studio2 Communications producten.

1. Algemene voorwaarden voor garanties

Binnen 8 dagen nadat een defect in het functioneren van een product is geconstateerd, dient het defect schriftelijk aan Studio2 Communicaties te worden gemeld. Dit kan via Studio2 Support. De koper is verantwoordelijk voor verzending van de apparatuur naar Studio2 Communications.

Studio2 Communications zal na ontvangst van de producten deze onderzoeken. Wanneer Studio2 Communications een defect in een van de producten constateert, zal zij dit defect indien mogelijk herstellen. Indien reparatie van het product niet mogelijk is, wordt een gelijkwaardig product ter beschikking gesteld indien de apparatuur nog binnen de garantieperiode valt. Wanneer de garantieperiode van het product is verstreken, zal Studio2 Communications contact opnemen met de koper om de alternatieven voor reparatie of vervanging te bespreken.

Indien er geen defect is in de werking van de gedetecteerde product, zal Studio2 Communications contact opnemen met de koper om de vermeende storing te bespreken. Indien het product aan de koper dient te worden geretourneerd, komt dit voor rekening van de koper.

Als het product visueel beschadigd is, is de garantie niet van toepassing; behalve wanneer dit expliciet wordt vermeld. Als de storing van het product wordt veroorzaakt door onzorgvuldigheid, nalatigheid, opzettelijk wangedrag of roekeloosheid, is de garantie niet van toepassing. Het product moet te allen tijde worden gebruikt in overeenstemming met de regels in de handleiding. Firmware op apparaten, systemen of servers moet worden bijgewerkt tot de meest recente versie. Voor overige en aanvullende garantieregelingen verwijst Studio2 Commmunications naar de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2. Garanties

Studio2 Communications garandeert de werking van de “hardware” zonder enige beperking in de tijd onder de volgende voorwaarden;

  • Koper heeft een actieve licentie;
  • De licentieperiode van de “hardware” is niet langer dan drie maanden onderbroken;
  • Koper verlengt zijn licentie met minimaal één jaar;
  • Diefstal en verlies zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie;
  • De “hardware” wordt gebruikt volgens de regels in de handleiding;
  • De schade aan de “hardware” is niet veroorzaakt door onzorgvuldigheid, nalatigheid, opzettelijk wangedrag of roekeloosheid;

3. Garantie periode

3.1 Hardware
  • CoachLINK – 2 jaar
  • CoachDISPLAY – 2 jaar
3.2 Software of diensten
  • Er is geen garantieperiode van toepassing op softwareproducten of services.